1

تربیت کودک

News Discuss 
انسان از همان اول قصه ها را به صورت شفاهی بیان می کرده و به نسل های بعد نیز منتقل کرده است. وقتی قصه گوی یک قصه خوب را بیان کند به شنونده این امکان را می دهد که تخیل پردازی کند و حس قصه پردازی او تحریک می https://trevor6rqol.bluxeblog.com/45702118/نحوه-تربیت-نوجوانان

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story