1

کتاب های کودک و نوجوان

News Discuss 
انسان از همان اول قصه ها را به صورت شفاهی بیان می کرده و به نسل های بعد نیز منتقل کرده است. درباره ی هنر قصه گویی مکان ها، فرهنگ، سنت ها. این باعث می شود آنها تصور کنند که در جای شخصیت های داستان قرار گرفته اند که https://chance9nuyb.isblog.net/-31984039

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story